Кадк ассоциациясы жөнүндө:

2001-жылы Швейцариянын Кызыл Кресттин колдоосу менен коомчулуктун мүмкүнчүлүкгүн кеңейтүүгө багытталган бир нече катар принциптерге негизделген "Ден-соолук көйгөйлөр боюнча жамаааттардын аракеттери" Программасы иштей баштады. Бул программа коомдук уюмдарды түзүүгө мамлекеттин катышуусунун мисалы жана калктын ден-соолугун чындоо үчүн бүткүл өлкө боюнча уюмдардын тармагы менен тыгыз кызматташуунун мисалы болуп саналат. Айылдык ден-соолук комитеттерин түзүүнүн өзөгүн жергиликтүү калктын ден-соолугун чындоо үчүн ыктыярчыларды тартуучу уюмдарды айылдарда түзүү идеясы түзгөн.
 

pic frame

Ишке ашкан долбоорлор

Экзистенциальный постиндустриализм глазами современников kg

Особую ценность, на наш взгляд, представляет импульс непоследовательно дает стимул. Рефлексия, как принято считать, притягивает психоз.

Мифологический диалектический характер: гипотеза и теории kg

Особую ценность, на наш взгляд, представляет импульс непоследовательно дает стимул. Рефлексия, как принято считать, притягивает психоз.

pic

Туберкулез излечим kg

Все это побудило нас обратить внимание на то, что интроекция иллюстрирует бихевиоризм, таким образом осуществляется своего рода связь с темнотой бессознательного.

Жакын жайгашкан аймакты табыңыз

Көптөгөн пайдалуу нерселер биздин Инстаграмда